TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
17-19 MARCA 2017 ROKU
MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY
19 MARCA 2017 ROKU ROKU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

CZĘŚĆ I

HOMILIA: KS. ABP HENRYK HOSER
SZERSZE RELACJE
18 MARCA 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
KONGRESU RODZINY
UROCZYSTE PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO


HOMILIA KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA


CZĘŚĆ IV
SZERSZE RELACJE
18 MARCA 2017 ROKU
KONCERT MUZYKI DAWNEJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
13 MARCA 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
W 4 ROCZNICĘ WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA: KS. ABP JÓZEF GÓRZYŃSKI
GALERIA ZDJĘCIOWA
3 LUTEGO 2017 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
W INTENCJI OFIAR HANDLU LUDŹMI

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA: KS. BP GRZEGORZ RYŚ
SZERSZE RELACJE
23 STYCZNIA 2017 ROKU
4 ROCZNICA ŚMIERCI
KS. PRYMASA KARD. JÓZEFA GLEMPA

UROCZYSTOŚCI W ARCHIKATEDRZE

HOMILIA: KS.BP MICHAŁ JANOCHA
SENAT UKSW NA SPOTKANIU OPŁATKOWYM
U WIELKIEGO KANCLERZA
KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
20 STYCZNIA 2017 ROKU
BRODA HERODA
JASEŁKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
15 STYCZNIA 2017 ROKU
KONCERT KOLĘD
W WYKONANIU CHÓRU WYDZIAŁU
MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2
SZERSZE RELACJE
13 STYCZNIA 2017 ROKU
SPOTKANIE OPŁATKOWE
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO FIDES ET RATIO
U KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4
SZERSZE RELACJE
6 STYCZNIA 2017 ROKU
OBJAWIENIE PAŃSKIE
ORSZAK TRZECH KRÓLI

ORSZAK TRZECH KRÓLI
WARSZAWA

OGŁOSZENIE DAT
ŚWIĄT RUCHOMYCH
BOŻE NARODZENIE
WARSZAWSKIE SZOPKI

ARCHIKATEDRA, KOŚCIÓŁ ŚW. KRZYŻA,
SZOPKA U KAPUCYNÓW,
SZOPKA PRZY KATEDRZE WOJSKA POLSKIEGO

BRAT NASZEGO BOGA - BÓG NASZEGO BRATA
SZOPKA W KOŚCIELE CHRZTU BRATA ALBERTA
KOŚCIÓŁ NMB NA NOWYM MIEŚCIE
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA