KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER TRZYDZIESTY ÓSMY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
Dylematy ujawniania Ja
w relacjach interpersonalnych
Elżbieta Stojanowska
Rola komunikacji w budowaniu relacji
między dorastającymi a rodzicami
Dagmara Musiał
Psychologiczne predyktory zadowolenia
z bliskiego związku interpersonalnego.
Rola komunikacji emocjonalnej
Katarzyna Walęcka-Matyja, Aleksandra Szkudlarek
Humor a komunikacja
i rozwiązywanie konfliktów
w relacjach romantycznych
Paulina Trębicka
Kontekst komunikacyjny postaw rodzicielskich
w percepcji nonkonformistów i konformistów
Ryszarda Ewa Bernacka,
Irena Pufal-Struzik

Mediacyjna rola wsparcia od dziadków
w związku relacji z matką
i relacji z rówieśnikami.
Badania adolescentów
z rodziny samotnej matki
Elżbieta Napora
Komunikacja w rodzinach
transnarodowych
Katarzyna Nosek
The role of leadership
and emotional intelligence
in enhancing communication
in family businesses
Klaudia Martynowska
Education for ecological bonds
with nature and care about its protection
in the Republic of Poland
in the period between the wars (1918-1939)
Edyta Wolter
Rola i wartość dialogu
w edukacyjnej działalności polskich muzeów
Marianna Otmianowska

Katedra Notre Dame w Paryżu
w komunikacji społecznej
Elżbieta Sadoch
Parish church as an element
of cultural heritage,
social identity and landmark
of local space
Marek Gosztyła, Tomasz Gosztyła
Spirituality, religiosity
and satisfaction in a romantic relationship
Paulina Trębicka, Anna Cichocka

Intelektualna, emocjonalna i działaniowa
bliskość małżonków a ich gotowość
do rozwiązywania konfliktów oraz przebaczania
Maria Ryś, Elżbieta Trzęsowska-Greszta,
Katarzyna Grabarczyk
Pogłębiony wywiad indywidualny
jako przestrzeń spotkania i dialogu
Joanna Wojcieszek, Maria Wojcieszek

Integralna pomoc w porozumiewaniu się
małżonków w kryzysie
– wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego
Małgorzata Słowik
Jakość komunikacji między rodzicami i dziećmi
w różnym stopniu zaangażowanymi
w agresję elektroniczną
Ryszarda Ewa Bernacka, Irena Pufal-Struzik,
Andrzej Zieja
Ucieleśniona komunikacja
w wirtualnej rzeczywistości
Artur Gromadzki
Komunikacja zorientowana na pacjenta –
ważny element wysokiej jakości opieki
Natalia Czyżowska
Methods of communication with individuals
with autism spectrum disorders
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka,
Tadeusz Pietras
The role of self-esteem
in communication with individuals suffering
from eating disorders
Anna Cichocka, Paulina Trębicka
Okazywanie czułości
między rodzicami i dziećmi
- w narracjach dzieci
chorujących na białaczkę
Elżbieta Greszta, Maria Ryś,
Joanna Świderska
Religijne zmaganie się
a poczucie osamotnienia
u podopiecznych hospicjów
Jacek Śliwak, Mirosław Brzeziński,
Dominika Zarosińska
Czynniki sprawcze
zaburzonej komunikacji wśród więźniów
Ks. Waldemar Woźniak
Francuski system pomocy
psychologiczno–prawnej dla ofiar
Monika Sabaj-Sidur
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

BIBLIOTEKA FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO