KWARTALNIK NAUKOWY


NUMER CZTERDZIESTY
CAŁOŚĆ
W NUMERZE:
FIDES ET RATIO W NAUCE I W RELIGII
O stosunkach między wiarą i rozumem
w ujęciu kardynała Johna Henry’ego Newmana

Ks. Piotr Karpiński
Stworzenie wszechświata
w świetle nauki i religii.
Analiza naukowych debat
Angelika Wiech
Wiara i Rozum na drodze zjednoczenia z Bogiem.
Ujęcie Edyty Stein
Elżbieta Kożuchowska
Refleksja nad compositum duszy i ciała
z uwzględnieniem płci
w myśli Świętego Tomasza z Akwinu
Elżbieta Olczak, Irena Grochowska
Cierpienie w życiu i nauczaniu
kard. Stefana Wyszyńskiego
Ks. Dariusz Pater
Homo novus
w pedagogii ojca Józefa Kentenicha
s. Elwira Balcer
Pojęcie nadziei
w różnych koncepcjach psychologicznych
Monika M. Małkiewicz

Jakiej filozofii chrześcijańskiej
potrzebują Polacy?
Spór o filozofię w prasie katolickiej
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
Mirosław Tyl
FIDES ET RATIO W KULTURZE I W SZTUCE
L’esprit libre
dans un monde assujetti
Ks. Piotr Mazurkiewicz

Kształtując kulturę.
Wartości w nauczaniu papieża Benedykta XVI
na światowych dniach młodzieży
Magdalena Biolik-Moroń
Leśmianowska wizja Boga.
Próba interpretacji wybranych tekstów
w kluczu apologii chrześcijańskiej
Marek Malec
Typologia przedstawień
wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej
w zbiorach muzealnych
Katarzyna Ponińska
L’architettura e l’apparato artistico
della cappella di San Romano a Settignano,
Firenze: documentazione, rilievo,
rappresentazione
Paola Puma
Myśl Karola Wojtyły
a postawa twórcza
Henryka Mikołaja Góreckiego
Michał Sołtysik

Theatrum canonizationis
błogosławionych Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki,
czyli o tym, jak sztuka opowiadała wiarę
Ks. Wojciech Kućko
Functions of visual art
as an element of culture and society
in a psychological perspective
Justyna Jastrzębska
Miejsce muzykoterapii
w nauce i praktyce terapeutycznej
Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras
FIDES ET RATIO W ŻYCIU
Czy sam „rozum” wystarczy?
Czyli o znaczeniu inteligencji
akademickiej i inteligencji emocjonalnej
w funkcjonowaniu dzieci oraz młodzieży
Katarzyna Knopp
The hope for success
among people raised
in different family systems
Ks. Adam Grabowski

Postawy rodzicielskie małżonków
o wyższym i niższym poziomie transgresji
Lidia Dakowicz, Andrzej DakowiczReligijne metody
radzenia sobie ze stresem
a ogólna ocena zdrowia psychicznego
u katolików praktykujących i niepraktykujących
Anna Fuksiewicz, Oksana Fok,
Dominik Gołuch
Poczucie koherencji –
rozum i wiara w walce z przemocą
w związku intymnym
Marzena Lelek-Kratiuk
Meeting the spiritual needs
of hospital patients
Kasper Sipowicz, Marlena Podlecka,
Tadeusz Pietras
Fides et ratio:
Implicit theories of eating disorders
Ks. Jan Bielecki, Paulina Rosińska,
Małgorzata Starzomska
Nadzieja podstawowa
a postrzegany wpływ alkoholizmu rodziców
na funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych.
Mediacyjna rola osobowego wzrostu
Dominik Borawski, Agnieszka Balicka
KWARTALNIK NAUKOWY

WYDAWANY PRZEZ
FUNDACJĘ FIDES ET RATIO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO