ZAPROSZENIA
17-18 MARCA 2018 ROKU
JAK CHRONIĆ RODZINĘ
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

KS. DR MAREK DZIEWIECKI (CZ. 1)

DR BOHDAN WORONOWICZ (CZ. 1)
SZERSZE RELACJE
4 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
ODSŁONIĘCIE TABLICY
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
Tablica powstała z inicjatywy

Jerzego Odona Wosia „Donata”

dla upamiętnienia Kolegów z Armii Krajowej
Kedywu Kolegium B.
Jerzy Odon Woś nie dożył tej chwili.

Zmarł także twórca tablicy

prof. Marian Konieczny.
21-23 WRZEŚNIA 2017 ROKU
NARODOWY KONGRES
TRZEŹWOŚCI

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE


PROGRAM


WARSZTATY
22 MAJA 2017 ROKU
CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II
W WARSZAWIE


PLAKAT
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
17-18-19 MARCA 2017 ROKU
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
22-23 PAŹDZIERNIKA 2016
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KONGRES O MĘŻCZYŹNIE
RELACJE FILMOWE

Z KONGRESU


PROGRAM
18 CZERWCA 2016 ROKU
KONGRES

Homilia - O. prof. Jacek Salij


Wystawa
SPÓJRZ W OCZY DZIECKA
FILMOWE RELACJE Z KONGRESU
12-13 marca 2016 ROKU
UKSW
KONGRES O KOBIECIE
<ODKRYĆ PIĘKNO KOBIECOŚCI
ODKRYĆ PIĘKNO MACIERZYŃSTWA

PROGRAM

RELACJE Z KONGRESU
Instytut Jana Pawła II KUL
Katedra Prawa Karnego KUL
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową:
WARTOŚĆ ŻYCIA
O współczesnych kontekstach czytania
encykliki św. Jana Pawła II
Evangelium vitae
w 20. rocznicę ogłoszenia

27 listopada 2015 r.
KUL
Al. Racławickie 14
aula C-1031

PLAKAT
MIĘDZYNARODOWY KONGRES

KATOLICY I SZTUKA

PLAKAT

Relacje (1)

Relacje (2)

Relacje (3)
PARLAMENT EUROPEJSKI

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
EWY TOMASZEWSKIEJ

GALERIA WIEŻA
ZAPROSZENIE
20-22 MARCA 2015


UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

PLAKAT DEBAT
WPROWADZAJĄCYCH DO KONGRESU

KONGRES RODZINY
MIŁOŚĆ I ŻYCIE

PROGRAM KONGRESU (PDF)

PLAKAT OBRAD
PROGRAM

20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE
W KONGRES


21 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE (cz. 1)


22 MARCA 2015

OBRADY KONGRESOWE (cz. 2)

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
29 - 30 MARCA 2014

RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM

PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA
16 LISTOPADA 2013SYMPOZJUM
DYLEMATY DOTYCZĄCE LUDZKIEJ PŁODNOŚCI

PLAKAT SYMPOZJUM

PROGRAM SYMPOZJUM

RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM

8 CZERWCA 2013

KONFERENCJA
DLA LUDZI MŁODYCH, DLA RODZICÓW,
DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW

JAK KSZTAŁTOWAĆ PRAWIDŁOWE,
WOLNE OD UZALEŻNIEŃ
POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

PROGRAM KONFERENCJI

WSTĘP WOLNY
MIĘDZYNARODOWY
KONGRES RODZINY

PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI
IDZIE PRZEZ RODZINĘ


15-17 MARCA 2013

PROGRAM SYMPOZJUM

PLAKAT SYMPOZJUM
8 GRUDNIA 2012 ROKU
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


jako współorganizator zaprasza

NA SYMPOZJUM
Z OKAZJI ROKU WIARY
PT. WIARA A ROZUM
Z WYKŁADEM KS. PROF. MICHAŁA HELLERA

ZAPROSZENIE - PLAKAT
8 GRUDNIA 2012 ROKU
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


zaprasza

NA GALOWY FINAŁ
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA KONKURSU
ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI

STRONA O KONKURSIE
7 GRUDNIA 2012 ROKU
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


zaprasza

NA ZAKOŃCZENIE PREREGRYNACJI
RELIKWII KRWI BŁ. KS. JERZEGO
POPIEŁUSZKI

ZAPROSZENIE - PLAKAT
W czasie dwuletniej peregrynacji
W INTENCJI BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI
relikwie krwi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
odwiedziły wiele parafii, klasztorów, wspólnot,
gościły w szkołach, szpitalach, hospicjach,
więzieniach, zakładach wychowawczych
w różnych częściach Polski
oraz poza jej granicami.

STRONA O PEREGRYNACJI RELIKWII
FUNDACJA
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT EDUKACJI

zaprasza
17 MAJA 2012 ROKU
NA OPERĘ GÓRALSKĄ
W 4 ODSŁONACH


DO TEATRU WIELKIEGO
OPERA NARODOWA
Na scenie wystąpi 160 artystów góralskich,
którzy koncertowali już
w Ludźmierzu,Zakopanem,
Nowym Targu, Krakowie, Rzymie
27 KWIETNIA 2012 ROKU
NARODOWY DZIEŃ POKUTY
ZA GRZECHY PRZECIWKO ŻYCIU CZŁOWIEKAZESPOŁY PAS, PAD
22 KWIETNIA 2012 ROKU

ZAKOŃCZENIE TYGODNIA
MISJA EWANGELIZACYJNA
MIAST

WARSZAWA

KONCERT
ŚWIADECTWA
MODLITWA
PRZESŁANIE
21 KWIETNIA 2012 ROKU

DOM DLA SERCA
KONCERT
KU CZCI KS. JANUSZA PASIERBA

GALERIA PORCZYŃSKICH
WARSZAWA
WIERSZE KS. PASIERBA
CZYTAJĄ
MAJA KOMOROWSKA
JERZY ZELNIK

LAUREACI

KONCERT
UCZNIOWIE
ANNY SIKORZAK-OLEK

ORKIESTRA BAROKOWA
Z UDZIAŁEM SOLISTÓW
POD DYREKCJĄ TERESY KRASOWSKIEJ
20 KWIETNIA 2012 ROKU

UROCZYSTE OTWARCIE
TARGÓW WYDAWCÓW
KATOLICKICH

ZAMEK KRÓLEWSKI
WARSZAWA

ZAMEK KRÓLEWSKI
19 KWIETNIA 2012 ROKU
7 ROCZNICA WYBORU BENEDYKTA XVI
NA STOLICĘ PIOTROWĄ


HOMILIA KS. ABPA BUDZIKA
PODCZAS MSZY ŚW.
W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA
W WARSZAWIE

KRONIKA ZDJĘCIOWA
10 KWIETNIA 2012
DRUGA ROCZNICA
KATASTROFY SAMOLOTU
POD SMOLEŃSKIEM

Rany, która się zabliźnia, nie wolno rozdrapywać.
Ale też rana, która nie została do końca oczyszczona,
nigdy się nie zabliźni.
Z homilii Kard. Kazimierza Nycza

WSPOMNIENIA

HOMILIA KS. KARD. NYCZA
KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY
WARSZAWA
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZA NYCZA
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

WARSZAWA
25 MARCA 2012
16-24 MARCA 2012
TYDZIEŃ DLA ŻYCIA


DNIA 24 MARCA 2012 ROKU
WRĘCZENIE MEDALU FIDES ET RATIO
BARBARZE WACHOWICZ

KTO CIĘ BĘDZIE
POLSKO KOCHAŁ?

PRZESŁANIE LAUREATKI
SYMPOZJUM
POSZUKIWANIE PRAWDY ŻYCIA
W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE

PROGRAM SYMPOZJUM

FILMY

WIĘZIENIE
CZAS STRACONY

WIĘZIENIE
CZAS NAWRÓCENIA


UROCZYSTOŚCI
FIDES ET RATIO
11 MARCA 2012
W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ
PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO


DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

Zapraszamy na spotkania
poświęcone problematyce
małżeństwa i rodziny
przeznaczone dla tych,
którzy pragną w swojej pracy
bardziej owocnie służyć rodzinom.
PROGRAM SPOTKAŃ
HISTORIA POLSKI
HYMNEM PISANA

RAJDY MOTOCYKLOWE
SYMPOZJUM
WOBEC ZAGROŻEŃ
ZNACZENIE WIĘZI W RODZINIE
22-23.10.2011
PROGRAM SYMPOZJUM
ZAPROSZENIE NA DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
SŁOWO PRZED DZIĘKCZYNIENIEM
ZA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
I SŁUGĘ BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Warszawie
zaprasza na dyskusję wokół książki poetyckiej
Wojciecha Kudyby
OJCIEC SIĘ ZMIENIA

Wiersze Wojciecha Kudyby z tomu "Ojciec się zmienia"
w interpretacji Teatrzyku Wagonowego "WARS"
SYMPOZJUM
DAR ŻYCIA
W TROSCE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W PRZEKAZYWANIU ŻYCIA
19 marca 2011
AULA SCHUMANA UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
WARSZAWA
PROGRAM SYMPOZJUM
PROGRAM KONCERTU
PROJEKT
WYSOKA KULTURA

14.01.2011 GODZ. 16.30
KAMPUS UKSW
WÓYCICKIEGO 1/3 BUD. 23
WARSZAWA


STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO