TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
28 CZERWCA 2021 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

HOMILIA
KS. PROF. JÓZEF NAUMOWICZ (1)

HOMILIA
KS. PROF. JÓZEF NAUMOWICZ (2)
27 CZERWCA 2021 ROKU
KRÓLEWSKIE HARFY

FINAŁ III OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU HARFOWEGO IM. K. GROLLA

DEBORA HANSEN-CONANT
NEW BLUES

G. DONIZETTI
SONATA
SZERSZE RELACJE
12-13 CZERWCA 2021 ROKU
SYMPOZJUM
ROLA PROFILAKTYKI
W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ.
NAUKA I PRAKTYKA – TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI
Profilaktyka, ale jaka?
Wykład wprowadzający
prof. dr hab. K. Wojcieszek

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
SZERSZE RELACJE
11 CZERWCA 2021 ROKU

UROCZYSTOŚĆ SERCA P. JEZUSA
HOMILIA - O. JACEK SALIJ

PRYMAS WYSZYŃSKI I MATKA CZACKA
S. RADOSŁAWA PODGÓRSKA
SZERSZE RELACJE
6 CZERWCA 2021 ROKU
XIV DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA - KS. BP. R. MARKOWSKI
SZERSZE RELACJE
3 CZERWCA 2021 ROKU
BOŻE CIAŁO
W WARSZAWIE

PROCESJA

HOMILIA - KS. KARD. K. NYCZ
1 CZERWCA 2021 ROKU
"PEJZAŻ OJCZYSTY"

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
CZESŁAWA RZEPIŃSKIEGO
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
SZERSZE RELACJE
30 MAJA 2021 ROKU
MSZA ŚW. W INTENCJI
UNIWERSYTETU KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

HOMILIA - KS. PROF. R. CZEKALSKI
REKTOR UKSW

ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM
PATRONA UNIWERSYTETU
28 MAJA 2021 ROKU
40 ROCZNICA ŚMIERCI
PRYMASA TYSIĄCLECIA

HOMILIA - KS. ABP S.GĄDECKI

ŚPIEWA CHÓR "MAZOWSZE"
KRAKÓW

OGRODY KRÓLEWSKIE
NA WAWELU

7 MAJA 2021 ROKU
POŻEGNANIE ŚP. PAWŁA KRÓLA

ZAŁOŻYCIELA I DYREKTORA WYDAWNICTWA "RUBIKON"

CMENTARZ BIELAŃSKI, KRAKÓW

MSZA ŚW.


HOMILIA:
KS. ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI
SZERSZE RELACJE
28 KWIETNIA 2021 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA
"DWIE DROGI, ALE JEDNA ŚWIĘTOŚĆ"
WSPÓLNA BEATYFIKACJA
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
I MATKI ELŻBIETY CZACKIEJ

HOMILIA - KS. DR ANDRZEJ GAŁKA (1)

HOMILIA - KS. DR ANDRZEJ GAŁKA (2)
21 KWIETNIA 2021 ROKU
POŻEGNANIE ŚP. KS. MIROSŁAWA NOWAKA

PARAFIA NAWIEDZENIA NMP
21 KWIETNIA 2021 ROKU
SZERSZE RELACJE

CIEMNICE
KOŚCIOŁY WARSZAWSKIEGO
ŚRÓDMIEŚCIA

GRÓB CHRUSTUSA
KOŚCIOŁY WARSZAWSKIEGO
ŚRÓDMIEŚCIA
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2021
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2020
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2020
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2020
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2019
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2019
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2019
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2018
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2018
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2017
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2016
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2016
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2016
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2015
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2015
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2015
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNK - GRUDZIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2014
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
AKTUALNOŚCI
STYCZEŃ - MARZEC 2014
AKTUALNOŚCI
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
LIPIEC - WRZESIEŃ 2013
AKTUALNOŚCI
KWIECIEŃ - CZERWIEC 2013
AKTUALNOŚCI
DO MARCA 2013
ARCHIWUM WYDARZEŃ

STRONA GŁÓWNA