SZTUKA ARGUMENTACJI

SPOTKANIA W DUSZPASTERSTWIE RODZIN
UL. MIODOWA WARSZAWA
SPOTKANIE 3 - MĘSKOŚĆ
15 GRUDNIA 2012
JAN PAWEŁ II O MĘŻCZYŹNIE

DR JÓZEF PLACHA
KSZTAŁTOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI MĘŻCZYZNY

DR PAWEŁ KWAS
SYNDROM PIOTRUSIA PANA

PROF. UKSW MARIA RYŚDYSKUSJA
SPOTKANIE 2 - KOBIECOŚĆ
17 LISTOPADA 2012
JAN PAWEŁ II O KOBIECIE

DR IRENA GROCHOWSKA
KSZTAŁTOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI KOBIETY

DOKTORANTKA MARZENA ZAJĄCZKOWSKA

DYSKUSJA
<
DYSKUSJA
SPOTKANIE 1 - SZTUKA ARGUMENTACJI
13 PAŹDZIERNIKA 2012

JERZY MIKA - CZĘŚĆ I

JERZY MIKA - CZĘŚĆ II

JERZY MIKA - CZĘŚĆ III

JERZY MIKA - CZĘŚĆ IV

JERZY MIKA - CZĘŚĆ V
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO