UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
6 GRUDNIA 2023 ROKU
SYMPOZJUM NAUKOWO-KLINICZNE

AUTODESTRUKCJA MŁODEGO MÓZGU

prof. Katarzyna Kucharska
Otwarcie sympozjum

mgr Robert Gajewski
Ryzyko samobójcze w depresji

prof. Katarzyna Kucharska
Zachowania autodestrukcyjne
w zaburzeniach psychicznych młodzieży

dr Elżbieta Galińska
Psychodrama osób młodych
reperacja traumy

mgr Ewelina Gleń
Autodestrukcyjne zachowania
żywieniowe młodych

Sebastian Feledyn
Depresja, lęk i ból psychiczny
u graczy gier komputerowych

mgr Piotr Brud
Osobowościowe podłoże
aspektów borderline
SYMPOZJA