BOŻE CIAŁO

WARSZAWA
15 CZERWCA 2017 ROKU

W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

MODLITWA
PRZY IV OŁTARZU

ZAKOŃCZENIE PROCESJI

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA