BOŻE CIAŁO

WARSZAWA
20 CZERWCA 2019 ROKU

W ARCHIKATEDRZE WARSZAWSKIEJ

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

HOMILIA
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ

ZAKOŃCZENIE PROCESJI

ZDJĘCIA

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA