CELE FUNDACJI
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ
OPATRZNOŚCI
WSPIERANIE BUDOWY ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ
JAKO WOTUM WDZIĘCZNOŚCI ZA:
 • WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY
 • OJCA ŚWIĘTEGO
  JANA PAWŁA II
 • KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
  PRYMASA TYSIĄCLECIA

 • OPIEKĘ BOŻEJ OPATRZNOŚCI NAD KAŻDYM Z NAS
 • INFORMACJE
  O FUNDACJI

  DZIAŁALNOŚĆ
  FUNDACJI

  PAŹDZIERNIK 2011
  JAN PAWEŁ II
  O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
  CZWARTY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

  KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ
  SŁOWO PRZED DZIĘKCZYNIENIEM
  ZA BEATYFIKACJĘ JANA PAWŁA II
  I SŁUGĘ BOŻEGO KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  BOŻEJ OPATRZNOŚCI
  PRZYRZEKALIŚMY
  PRZED 200 LATY


  BOŻA
  OPATRZNOŚĆ

  PONOWIENIE
  NARODOWYCH
  ZOBOWIĄZAŃ
  17 marca 1921 roku
  FIDES ET RATIO
  DUCHOWE ZAPLECZE
  BUDOWY ŚWIĄTYNI  TOWARZYSTWO
  UNIWERSYTECKIE
  FIDES ET RATIO


  STRONA GŁÓWNA

  WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
  BOŻEJ OPATRZNOŚCI

  ARCHITEKCI
  WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

  WIZUALIZACJA
  MUZEUM PAPIEŻA
  JANA PAWŁA II
  I PRYMASA POLSKI
  KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
  AUTORSTWA
  BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
  Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECT

  DUCHOWY SKARBIEC
  HONOROWY PATRONAT
  KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ

  WIELBIĆ PANA
  W JEGO ŚWIĄTYNI  SKARBONA CIERPIENIA

  ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ


  MARZEC 2010


  CZERWIEC 2011
  UROCZYSTOŚCI W RZYMIE
  KWIECIEŃ-MAJ 2011