4 CZERWCA 2023 ROKU
XVI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
DZIĘKUJEMY ZA CZYNIĄCYCH POKÓJ
PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
Z RELIKWIAMI BŁ. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO
Z PLACU PIŁSUDSKIEGO DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ROZPOCZĘCIE PIELGRZYMKI

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI

PIELGRZYMKA DO ŚWIĄTYNI

ZDJĘCIA
UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
UROCZYSTOŚCI W ŚWIĄTYNI

ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS
W PREZBITERIUM ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ

HOMILIA - KS. BP SŁAWOMIR ODER

ZDJĘCIA
XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2022 ROK
XIV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2021 ROK
XIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2020 ROK
XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2019 ROK
XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2018 ROK
X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2017 ROK
IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2016 ROK
VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2015 ROK
VII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2014 ROK

VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2013 ROK

V ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2012 ROK

IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
2011 ROK
I-III ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
2008-2010
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO