Sierpień 2022 ROKU
Sesja wprowadzająca
w zagadnienia związane z encykliką
Fides et Ratio i jej przesłaniem
Debatę prowadzą:
O. prof. UKSW Paweł Mazanka i dr Irena Grochowska

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

CZĘŚĆ VIII

KONCERT
RODZINA W SŁUŻBIE MIŁOŚCI
15 SIERPNIA 2022 ROKU
ODPUST W SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ

ODPUST W KODNIU

HISTORIA OBRAZU W KODNIU

AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ