4 CZERWCA 2022 ROKU
Instalacja Kanoników
Kapituły Kampinosko-Bielańskiej
Przyjęcia do Towarzystwa Uniwersyteckiego
Fides et Ratio
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Lesie Bielańskim

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA - KS. KARD. NYCZ

INSTALACJA KANONIKÓW
KAPITUŁY KAMPINOSKO-BIELAŃSKIEJ

PRZYJĘCIA DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

ZDJĘCIA
SYMPOZJUM


PROGRAM SYMPOZJUM


TRANSMISJA OBRAD
SESJA POSTEROWA

POSTER 1

POSTER 2

POSTER 3

POSTER 4

SYMPOZJA

AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ