18 MARCA 2023 ROKU
UROCZYSTOŚĆ INSTALACJI NOWYCH KANONIKÓW
DO KAPITUŁY KAMPINOSKO-BIELAŃSKIEJ

ORAZ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
KOLEGIATA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYJI PANNY
W LESIE BIELAŃSKIM

MSZA ŚW.

HOMILIA - KS. BP. PIOTR JARECKI

INSTALACJA NOWYCH KANONIKÓW
DO KAPITUŁY
KAMPINOSKO-BIELAŃSKIEJ

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW
DO TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO

PODZIĘKOWANIA

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA