FUNDACJA FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI

TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
NIP 525 24 77 000
KRS:0000348972
REGON 142372119
ADRES FUNDACJI
ul. Franciszkańska 3/47
00-233 Warszawa
KONTA FUNDACJI

34 1090 1883 0000 0001 4288 5516

KONTO KWARTALNIKA NAUKOWEGO
FIDES ET RATIO
49 1090 1883 0000 0001 4288 5537

SANTANDER BANK POLSKA SAFUNDACJA WYDAJE
KWARTALNIK NAUKOWY
FIDES ET RATIO