23 PAŹDZIERNIKA 2022 roku
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Koncert dedykowany pamięci
Księdza Mirosława Nowaka

WITAJ NIEBIOS KRÓLOWO
SCHOLA WSPÓLNOTY "KANA GALILEJSKA"

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
WSPOMNIENIA
11 KWIETNIA 2022 ROKU
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

1. ROCZNICA ODEJŚCIA DO PANA
ŚP. KS. MIROSŁAWA NOWAKA

MSZA ŚW.
ARCHIKATEDRA

HOMILIA:
KS. BP MICHAŁ JANOCHA

MSZA ŚW.
ARCHIKATEDRA

KRZYŻ Z KAPLICY BARYCZKÓW
KONSERWACJA Z INICJATYWY KS. MIRKA
WSPOMNIENIA Z POŻEGNANIA
ŚP. KS. MIROSŁAWA NOWAKA


21 KWIETNIA 2021 ROKU
PARAFIA NAWIEDZENIA NMP

POŻEGNANIE
W PARAFII NAWIEDZENIA NMP

HOMILIA:
KS. BOGDAN BARTOŁD
22 KWIETNIA 2021 ROKU
ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

KS. BP. MICHAŁ JANOCHA

KS. WOJCIECH BARTKOWIAK
28 GRUDNIA 2020 ROKU
MSZA ŚW. O OWOCE BEATYFIKACJI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

HOMILIA - KS. DR MIROSŁAW NOWAK

ZDJĘCIA
Willmann. Opus minor

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Po Muzeum oprowadza Ks. dr Mirosław Nowak

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

CZ. 4
Płótna z cyklu
"Męczeństwa Apostołów"
Michael Leopold Willmann (1630 – 1706)
Wystawa w Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego
przy pl. Bankowym w Warszawie

"Męczeństwo Apostołów"

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT

WIĘKSZY FORMAT
CUDOWNY KRZYŻ
Z ARCHIKATEDRY
LUTY 2020


AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO