18 MARCA 2023 ROKU
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
Duet harf
Oktawia Bylicka, Laura Jurčová
W programie:
Padre Jose Blanco – Koncert G dur
Cesar Franck – Preludium, Fuga i Wariacje na dwie harfy
Evgen Andreev – Verkhovynka

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

ZDJĘCIA
SYMPOZJUM
FUNDAMENT ŻYCIA - WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ. DZIEDZICTWO NAUCZANIA BENEDYKTA XVI
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO