TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
KONGRES RODZINY
PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI
IDZIE PRZEZ RODZINĘ

UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE

15-17 MARCA 2013 ROKU
AULA IM. SCHUMANA
ul. Wóycickiego 1/3
MIĘDZYNARODOWY KONGRES
O ZNACZENIU MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
W ŻYCIU OSOBY, SPOŁECZEŃSTWA, NARODU I ŚWIATA
IDEA KONGRESU:
INTEGRACJA DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
I CHRONIĄCYCH MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
W POLSCE, W EUROPIE I NA ŚWIECIE

MEDAL FIDES ET RATIO
DLA DR WANDY PÓŁTAWSKIEJ


LIST OD OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU
GALERIA ZJĘCIOWA
ZDJĘCIA Z KONGRESUHARCERZE Z PARYŻA
WYSTĄPIENIA 15 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 16 MARCA 2013 ROKU
WYSTĄPIENIA 17 MARCA 2013 ROKU

ODCZYTANIE LISTU DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

TREŚĆ LISTU

PO POLSKU
PO WŁOSKU
PO NIEMIECKU
PO FRANCUSKU
PLAKAT KONGRESUPROGRAM KONGRESU
PRELEGENCI - 15 MARCAPRELEGENCI - 16 MARCA
PRELEGENCI - 17 MARCAQUO VADIS, HOMO? - PLAKAT FILMU
STOISKA
ZAPOWIEDZI WYSTĄPIEŃ - 15 MARCAZAPOWIEDZI WYSTĄPIEŃ - 16 MARCA
ZAPOWIEDZI WYSTĄPIEŃ - 17 MARCA

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO