PODYPLOMOWE STUDIUM
RELACJI INTERPERSONALNYCH
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIŃ

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
SOBOTA 21.03.2015
FILMOWE RELACJE

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE OBRAD
Homilia - Ks. Kard. Kazimierz Nycz
CYWILIZACJA ŻYCIA I MIŁOŚCI
MĘSKOŚĆ, KOBIECOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO
W BUDOWANIU CYWILIZACJI MIŁOŚCI
Wprowadzenie
Ks. kard. Kazimierz Nycz

Świat wobec wyboru cywilizacji życia
Ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz Papieski

Kładę przed wami życie albo śmierć. Wybierajcie …
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Filozoficzne źródła cywilizacji śmierci
ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
Męskość – zadania mężczyzny
we współczesnym świecie
Ks. dr Marek Dziewiecki
Zadania kobiety
we współczesnym świecie
dr Maria Jankowska

Seksualność w służbie miłości
prof. KUL, dr hab. Urszula Dudziak
Budowanie relacji między
kobietami i mężczyznami
dr Irena Grochowska
Potrzeba samowychowania,
by budować cywilizację miłości
Prezentacja
s. Estera Balcer

Tekst
20 MARCA 2015
DEBATY WPROWADZAJĄCE W KONGRES
22 MARCA 2015
OBRADY KONGRESOWE
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
GALERIA ZDJĘCIOWA

MSZE ŚWIĘTE NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

OBRADY KONGRESOWE

ŚWIADECTWA

SPOTKANIA

MEDAL FIDES ET RATIO
DLA JADWIGI I JACKA PULIKOWSKICH

NAGRODA BIAŁEGO BOCIANA
DLA PROF. BOGDANA CHAZANA


POZDROWIENIA Z KONGRESU

ZAPROSZENIE NA KONGRES

ZAPROSZENIE NA KONGRES

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI