UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
23-24 MARCA 2019 ROKU
KONGRES
W TROSCE O MŁODYCH

ZDJĘCIA 23.03.19

ZDJĘCIA 23.03.19

ZDJĘCIA 24.03.19

ZDJĘCIA 24.03.19

MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE KONGRESU

WRĘCZENIE MEDALU FIDES ET RATIO
KS. PRAŁ. PAWŁOWI PTASZNIKOWI

SESJE W RAMACH KONGRESU

DEBATY W RAMACH KONGRESU

MSZA ŚWIĘTA W DNIU ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

ZESPÓŁ GUADALUPE

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW

PROGRAM KONGRESU

PLAKAT KONGRESU
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO