UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
20 MARCA 2022 ROKU
KONCERT HARFOWY
KONCERT ZORGANIZOWAŁO
STOWARZYSZENIE HARFA DZIECIOM

ZARINA ZARADNA

ZARINA ZARADNA

KALINA NOWACZEK

KALINA NOWACZEK

KONCERT HARFOWY - ZDJĘCIA

ZARINA ZARADNA

KALINA NOWACZEK


KONCERT
STRONA KONGRESU RODZINY
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO