UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
20 MARCA 2022 ROKU

KONCERT
BO W RODZINIE SIŁA
KONCERT ZORGANIZOWAŁA
FUNDACJA KRESY HISTORII

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

KONCERT
ZDJĘCIA

BOŻENA I LECH
MAKOWIECCY

MARYSIA, GRZEŚ
KRZYŚ STACHERA

AGATA KLIMCZAK

DOMINIKA ŚWIĄTEK


KONCERT
STRONA KONGRESU RODZINY
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO