13 MAJA 2022 ROKU
POLACY NA SYBERII

KS. LESZEK KRYZA TChr
Z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
SPOTKANIA U OJCA JACKA SALIJA
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO