TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
EDUKACJA SEKSUALNA, ALE JAKA?
SYMPOZJUM ZORGANIZOWANE PRZEZ:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW
POLSKIE STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŻYCIA CZŁOWIEKA
WARSZAWA
27 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Wychowanie do życia w rodzinie
w nauczaniu szkolnym
Gabriele Kuby (Niemcy)

Doświadczenia permisywnej edukacji
seksualnej w Niemczech i Szwajcarii - cz. 1
Gabriele Kuby (Niemcy)

Doświadczenia permisywnej edukacji
seksualnej w Niemczech i Szwajcarii - cz. 2
Gabriele Kuby (Niemcy)

Doświadczenia permisywnej edukacji
seksualnej w Niemczech i Szwajcarii - cz. 3
dr Krystyna Kluz

Edukacja seksualna w Polsce
na tle wybranych krajów europejskich
prof. zw. dr hab. Wanda Stojanowska

Prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci
w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
dr Szymon Czarnik

Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie
(raport z badań – Kraków 2012)
dr Szymon Grzelak

Seksualność w profilaktyce problemów młodzieży – dobre praktyki

Dyskusja


dr inż. Antoni Zięba
Zakończenie sympozjum
WYCHOWAWCA
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ