TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
25 LUTEGO 2023 ROKU
30-LECIE MIESIĘCZNIKA
LIST DO PANI

MSZA ŚWIĘTA

KS. BP W. SZLACHETKA - HOMILIA

MODLITWA WIERNYCH
MARIA WILCZEK - O PIŚMIE

ŻYCZENIA - MARIA JANKOWSKA
O LIŚCIE -DOROTA KORNAS-BIELA
ZDJĘCIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II
KONCERT
NA HARFIE GRA
ANNA SIKORZAK-OLEK
AKTUALNOŚCI