TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
4 WRZEŚNIA 2016 ROKU

MSZA ŚWIĘTA I KONCERT
W DNIU KANONIZACJI
MATKI TERESY Z KALKUTY

KOŚCIÓŁ ZBAWICIELA
WARSZAWA

ROZPOCZĘCIE
PRZEMÓWIENIE PANI
AMBASADOR ALBANII

CZYTANIA
HOMILIA KS. KARD. K. NYCZA
MODLITWA WIERNYCH

MARCIN PRZECISZEWSKI

KONCERT (1)

KONCERT (2)

KONCERT (3)

STRONA GŁÓWNA