SYMPOZJUM
Koncepcja człowieka
podstawą procesu wychowania
MIEJSCE PIASTOWE
29-30 LISTOPADA 2019 ROKU

ZDJĘCIA (1)

ZDJĘCIA (2)

SANKTUARIUM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MUZEUM
Bł. Ks. Bronisława Markiewicza
Po Muzeum oprowadza Ks. Leszek Przybylski

Część I


Część II

Część III


PLAKAT
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA