TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
24 LUTEGO 2023 ROKU
NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE
W KOŚCIELE NA BIELANACH
PROWADZI KAPITUŁA KAMPINOSKO-BIELAŃSKA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

ZDJĘCIA
TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO