OJCZYZNA

WOLNOŚĆ

PYTASZ MNIE

JEST TAKI KRAJ

MODLITWA WĘDROWNEGO GRAJKA

MODLITWA
MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
W POLSKICH TRADYCJACH PATRIOTYCZNYCH
O. PROF. JACEK SALIJ, OP
JAN PAWEŁ II
O ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
NASZE NARODOWE
ZOBOWIĄZANIA
I ICH WYPEŁNIANIE

BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


BOŻA
OPATRZNOŚĆ

PONOWIENIE
NARODOWYCH
ZOBOWIĄZAŃ
17 marca 1921 roku

FUNDACJA
FIDES ET RATIO
W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI


FIDES ET RATIO
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI

TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA

WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

ARCHITEKCI
WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

WIZUALIZACJA
MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AUTORSTWA
BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECT

DUCHOWY SKARBIEC
HONOROWY PATRONAT
KS. ABP KAZIMIERZ NYCZ

WIELBIĆ PANA
W JEGO ŚWIĄTYNISKARBONA CIERPIENIA

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ