SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

10 MARCA 2023 ROKU
WOJCIECH GEPNER
JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE TO GRA

HOMILIA O. J. SALIJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

CZĘŚĆ VIII
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO