23 KWIETNIA 2017 ROKU
NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

HOMILIA
KS. PROF. JAN SOCHOŃ
KONCERT
KU CZCI KS. JANUSZA ST. PASIERBA
I TYLKO PŁONĄC,
BĘDZIESZ ŻYWY

UKSW, WARSZAWA

MARIA WILCZEK
PREZES FUNDACJI

WIERSZE
KS. JANUSZA PASIERBA

PROF. WOJCIECH KUDYBA

PRZEMYSŁAW DAKOWICZ

WIERSZE
KS. JANUSZA PASIERBA

JADWIGA KOTNOWSKA
MARIUSZ RUTKOWSKI

JADWIGA KOTNOWSKA
MARIUSZ RUTKOWSKI

AGATA BERNADT
PAWEŁ PIĄTEK

AGATA BERNADT
PAWEŁ PIĄTEK

AGATA BERNADT
PAWEŁ PIĄTEK

AGATA BERNADT
PAWEŁ PIĄTEK

AGATA BERNADT
PAWEŁ PIĄTEK
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA