15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

KONFERENCJA NA UKSW
JAK MŁODYM LUDZIOM UKAZAĆ
SENS I ZNACZENIE MIŁOŚCI,
MAŁŻENSTWA I RODZINY
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

o. prof. UKSW Paweł Mazanka, Homilia
OTWARCIE KONFERENCJI I WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

prof. dr hab. Anna Latawiec - Otwarcie konferencji

Ks. dr Jarosław Szymczak


prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak - 1

prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak - 2
ŚWIADECTWA

FUNDACJA - STER NA MIŁOŚĆ

DOM NARODZIN
RELACJE Z WARSZTATÓW PRZEPROWADZONYCH Z MŁODZIEŻĄ

Teresa Król, Iga Grzybowska
PRZEWODNIK DLA MŁODZIEŻY - PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ

O. dr hab. prof. UKSW Paweł Mazanka

Marzena Zajączkowska

mgr Ewa Agnieszka Pichola
prof. UKSW Maria Ryś

dr Bożena Bassa
dr Irena Grochowska, dr Małgorzata Pawlus

dr Małgorzata Pawlus (cd.)

dr Bożena Sosak-Świderska

mgr Urszula Tataj-Puzyna
ks. dr Jarosław Szymczak

prof. UKSW Wanda Zagórska

dr Monika Bartoszewicz

Dyskusja

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO
AKTUALNOŚCI
SYMPOZJA
KWARTALNIK NAUKOWY
FIDES ET RATIO

FUNDACJA FIDES ET RATIO