SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
10 MAJA 2019 ROKU
VIII PRZYKAZANIE
NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA
PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU
DR PAWEŁ KWAS

CZ. I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

STRONA GŁÓWNA