SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2018-2019
DEKALOG
14 CZERWCA 2019 ROKU
IX PRZYKAZANIE

NIE POŻĄDAJ ŻONY
BLIŹNIEGO SWEGO

MGR MAŁGORZATA WALASZCZYK

CZ. I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

STRONA GŁÓWNA