90 ROCZNICA
CUDU NAD WISŁĄ


CUD NAD WISŁĄ
Ks. prof. Roman Bartnicki
1. PRZEBIEG WYDARZEŃ
2. NADZWYCZAJNE ZNACZENIE BITWY

USTAWA PRZYJĘTA
PO CUDZIE NAD WISŁĄ

TEKST USTAWY

ZOBOWIĄZANIA
FIDES ET RATIO
BOŻEJ OPATRZNOŚCI
PRZYRZEKALIŚMY
PRZED 200 LATY


POTRZEBA
ZJEDNOCZENIA SIĘ POLAKÓW


PBOŻA OPATRZNOŚĆ


PINFORMACJE
O FUNDACJI


WIZUALIZACJA ŚWIĄTYNI
BOŻEJ OPATRZNOŚCI

ARCHITEKCI
WOJCIECH I LECH SZYMBORSCY

WIZUALIZACJA
MUZEUM PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
I PRYMASA POLSKI
KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
AUTORSTWA
BARBARA I JAROSŁAW KŁAPUT
Z PRACOWNI KŁAPUT PROJECTFIDES ET RATIO
DUCHOWE ZAPLECZE
BUDOWY ŚWIĄTYNI


TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO


STRONA GŁÓWNA