MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
24 WRZEŚNIA 2018 ROKU
80 ROCZNICA OTWARCIA
MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

KS. MIROSŁAW NOWAK

KS. BP MICHAŁ JANOCHA

MSZA ŚW.

OTWARCIE WYSTAWY

80 ROCZNICA OTWARCIA MUZEUM

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO