SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA

PODSTRONA PREZENTACJE FILMY PLIKI TEKSTOWE PLIKI DŹWIĘKOWE
ROK AKADEMICKI 2017-2018
8 CZERWCA 2018 ROKU
JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI I DOROSŁYMI
CIĘŻKO CHORYMI

PROF. UKSW, DR HAB. ELŻBIETA TRZĘSOWSKA-GRESZTA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZ. 1
SZERSZE RELACJE
Człowiek umierający jako bliźni
O. prof. Jacek Salij
Lekarz bliźnim pacjenta,
pacjent bliźnim lekarza
O. prof. Jacek Salij
11 MAJA 2018 ROKU
GDY DZIECKO CIERPI
NA ZABURZENIA JEDZENIA

DR MAŁGORZATA STARZOMSKA

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
BIBLIOGRAFIA PREZENTACJI

BIBLIOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

13 KWIETNIA 2018 ROKU
SPOTKANIE Z POETKĄ
LUSIĄ OGIŃSKĄ

AUTORKA M.IN. "KSIĄG ROZTOCZAŃSKICH KRASNALI"
ILUSTRUJE SWOJE TOMIKI,
JAK RÓWNIEŻ TWORZY RZEŹBY, TAKŻE SWOICH BAJKOWYCH POSTACI

O. PROF. JACEK SALIJ - HOMILIA

LUSIA OGIŃSKA, POETKA
9 MARCA 2018 ROKU
KRYZYS NIEDZIELI
PRZEJAWEM LAICYZOWANIA SIĘ
NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA
O. PROF. JACEK SALIJ

HOMILIA

CZĘŚĆ I
SZERSZE RELACJE
9 LUTEGO 2017
WYPRAWA DO RWANDY
PROF. UKSW, MARIA RYŚ

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ

SPOTKANIE O RWANDZIE
MARIA RYŚ
SZERSZE RELACJE
8 GRUDNIA 2017
ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ


DOGMAT NAJBARDZIEJ WYSZYDZANY
SPOTKANIE Z REŻYSEREM
ANTONIM KRAUZE
SZERSZE RELACJE
10 LISTOPADA 2017 ROKU

HOMILIA
O. PROF. JACEK SALIJ, OP
PRZYPOWIEŚĆ O NIEUCZCIWYM
ZARZĄDCY
WIESŁAWA PAPIERSKA
BOLESŁAW LEŚMIAN
MISTRZ SŁOWA I INSPIRATOR

CZ. 1

CZ. 2

CZ. 3

LEŚMIAN
8 WRZEŚNIA 2017 ROKU

HOMILIA
O. MAREK DOMERADZKI, OP


MSZA ŚW. O ZDROWIE
DLA OJCA JACKA SALIJA
BRAT MARIAN MARKIEWICZ
SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II

CZ. 1

CZ. 2
TAJEMNICE BIBLII
O. PROF. JACEK SALIJ
ROK AKADEMICKI 2016-2017
ROK AKADEMICKI 2015-2016
ROK AKADEMICKI 2014-2015
ROK AKADEMICKI 2013-2014
ROK AKADEMICKI 2012-2013
ROK AKADEMICKI 2011-2012
ROK AKADEMICKI 2010-2011

STRONA GŁÓWNA