28 LISTOPADA
ROCZNICA OBJAWIEŃ
W KIBEHO

ZDJĘCIA:
EDYTA I JANUSZ
PŁASZCZYMˇKA
28 listopada 1981 r. rozpoczęły się objawienia Matki Boskiej w Kibeho w Rwandzie. W swoich orędziach Maryja wzywała do modlitwy, nawrócenia i postu. Prosiła o odmawianie Różańca i Koronki w intencji Ko¶cioła i ¶wiata. Matka Boża zapowiedziała liczne cierpienia, ale też nawrócenia i odnowę duchow±.


KORONKA


KIBEHO

STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA
UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO


ZDJĘCIA:
EDYTA I JANUSZ
PŁASZCZYMˇKA