26 - 31 LIPCA 2016 ROKU
¦WIATOWE
DNI MŁODZIEŻY

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

KRAKÓW W CZASIE ¦DM

KRAKÓW W CZASIE ¦DM

MSZA ¦W. INAUGURACYJNA
NA BŁONIACH

JASNA GÓRA
HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA BŁONIACH

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA FRANCISZKAŃSKIEJ

DROGA KRZYŻOWA
NA BŁONIACH

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ZAKOŃCZENIE DROGI KRZYŻOWEJ

CZUWANIE W BRZEGACH
CAMPUS MISERICORDIAE

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA ZAKOŃCZENIE CZUWANIA W BRZEGACH

HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA
CAMPUS MISERICORDIAE

SPOTKANIE PAPIEŻA FRANCISZKA
Z WOLONTARIUSZAMI ¦DM

AKTUALNO¦CI

STRONA GŁÓWNA