12 LISTOPADA 2021 ROKU
Męczeństwo i miłość –
poszukiwanie uniwersalnych wartości, prawd i wskazówek
w życiu ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. prof. Jan Sochoń

HOMILIA - O. PROF. JACEK SALIJ

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV
WSPOMNIENIE PEREGRYNACJI
RELIKWII KRWI
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
AKTUALNOŚCI

TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO