TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO
SPOTKANIA U O. PROF. JACKA SALIJA
9 WRZEŚNIA 2016 ROKU
CZŁOWIEK W STWÓRCZYCH
PLANACH BOŻYCH

O. PROF. JACEK SALIJ

Homilia

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Dyskusja
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA