26 MAJA 2019 ROKU
ŚWIĘTO
UNIWERSYTETU KARD. S. WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

MSZA ŚW.
W BAZYLICE ŚW. KRZYŻA

ZŁOŻENIE KWIATÓW
POD POMNIKIEM KARD. WYSZYŃSKIEGO

ZDJĘCIA
AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNA