SYMPOZJUM
W TROSCE O NADZIEJĘ

Ks. Abp Kazimierz Nycz
Jan Paweł II człowiekiem nadzieiKs. Abp Henryk Hoser
Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

TOWARZYSTWO
UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO