SYMPOZJUM
WOBEC ZAGROŻEŃ
ZNACZENIE WIĘZI W RODZINIE
22-23 PAŹDZIERNIKA 2011
Aula im. Schumana
ul. Wóycickiego 1/3
UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w WARSZAWIE
Msza Święta
homilia
Ks. Bp Tadeusz Bronakowski
Rozpoczęcie
prof. Dorota Kielak, Prorektor UKSW
Wprowadzenie
Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski
Przesłanie
Ks. Abp Henryk Hoser
I. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA
Utopijne teorie a wymogi natury?prof. Franciszek Adamski
Ucieczka od wolności w świat uzależnieńdr Bohdan Woronowicz - cz. I
dr Bohdan Woronowicz - cz. II
dr Bohdan Woronowicz
Czy szkoła chroni przez zagrożeniami?prof. Zbigniew Gaś
O kształtowaniu postaw konsumpcjidr Małgorzata Wrześniak - część I
dr Małgorzata Wrześniak - część II
dr Małgorzata Wrześniak
Sekty - jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby młodych ludziks. prof. Roman Jaworski
II. WIĘZI INTERPERSONALNE JAKO NAJSKUTECZNIEJSZA OCHRONA PRZED WSPÓŁCZESNYMI ZAGROŻENIAMI
CZYM JEST PRAWDZIWA MIŁOŚĆ
DR WANDA PÓŁTAWSKA
Działania Stowarzyszeń rodzinnych
w zakresie obrony praw rodziny
Marielle Helleputte
sekretarz FEFAF
Działania Stowarzyszeń rodzinnych
w zakresie obrony praw rodziny
Madeleine Wallin
President FEFAF
1. ZNACZENIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI W MAŁŻEŃSTWIE
Przygotowanie do życia w małżeństwie i w rodziniedr Jacek Pulikowski
dr Jacek Pulikowski

Budowanie tożsamości - kobiecość, męskośćdr Irena Grochowska
Pogłębianie więzi między małżonkamio. Karol Meissner cz. I
o. Karol Meissner cz. II
o. Karol Meissner cz. III
o. Karol Meissner cz. IV
FILM O MOŻLIWOŚCI ODBUDOWYWANIA
RELACJI W MAŁŻEŃSTWIE
2. ZNACZENIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI W RODZINIE
1) W TROSCE O RODZICIELSTWO
Troska o ochronę małżeńskiej płodnościmgr Małgorzata Walaszczyk
Podejmowanie działań w trosce o dzieci nienarodzonedr Antoni Zięba
cz. I

dr Antoni Zięba
cz. II
2) ROZWÓJ I WYCHOWANIE MAŁEGO DZIECKA
O komunikowaniu się dorosłych z małym dzieckiemprof. Maria Kielar-Turska
Znaczenie więzi dla integralnego rozwoju dzieckadr hab. Urszula Dudziak
Rola twórczości i zabawy w rozwoju małego dzieckamgr Maria Wilczek cz. I
mgr Maria Wilczek cz. II
3) ROZWÓJ I WYCHOWANIE NASTOLATKA
Uwarunkowania rozwoju osobowego młodego człowiekadr Maria Jankowska
Proces kształtowania postaw wobec norm i wartościprof. Krystyna Ostrowska
4) FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W ŻYCIU DOROSŁYM
FILM Z DEDYKACJĄ DLA ODCZUWAJĄCYCH PIĘTO RODZINY, W KTÓREJ WZRASTALI
Kryzysy w życiu dorosłego człowieka
jako źródła nowych wyzwań i przewartościowań
mgr Tadeusz Wieszczyk - cz. I
mgr Tadeusz Wieszczyk - cz. II
mgr Tadeusz Wieszczyk - cz. III
mgr Tadeusz Wieszczyk - cz. IV
Dziadkowie w rodziniedr Paweł Kwas
Starość - zagrożenie czy szansa?prof. Stanisława Steuden
Prawidłowe relacje interpersonalne
jako najsilniejszy czynnik chroniący przed współczesnymi zagrożeniami
Ks. dr Marek Dziewiecki - cz. I
Ks. dr Marek Dziewiecki - cz. II
KONCERT
PROF. JERZY MACIEJEWSKI
GRA CHOPINA
CZĘŚĆ ICZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
Organizatorzy sympozjum:
  • Katedra Psychologii Rodziny WFCH, UKSW
  • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  • Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH, UKSW
  • Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio

  • STRONA GŁÓWNA
    TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
    FIDES ET RATIO