TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE
FIDES ET RATIO

AKTUALNOŚCI
SYMPOZJUM
PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA
29-30 MARCA 2014 ROKU
KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ


HOMILIA NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM


PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA

PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA
MIŁOŚĆ NIEPRZYJACIÓŁ
W POLSKICH TRADYCJACH PATRIOTYCZNYCH

O. PROF. JACEK SALIJ, OP
 • MAJOR WALERIAN ŁUKASIŃSKI

 • RAFAŁ KRAJEWSKI

 • JAKUB GIEYSZTOR

 • LEONIA JABŁONKÓWNA

 • NATALIA TUŁASIEWICZ
  ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA

 • STAN WOJENNY

 • KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI
  PRZEBACZENIE W UJĘCIU BIBLIJNYM
  KS. PROF. TADEUSZ GUZ


  PRZYJĄĆ DAR ŻYCIA
  PROGRAM SYMPOZJUM
  (PLAKAT)


  RELACJE FILMOWE Z SYMPOZJUM
  W TELEWIZJI RAZEM.TV
  (cd. wystąpień)
  DOTYCHCZASOWE SYMPOZJA

  STRONA GŁÓWNA