17-18 MARCA 2018 ROKU
SYMPOZJUM
JAK CHRONIĆ RODZINĘ
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
17 MARCA 2018 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

ROZPOCZĘCIE
MSZY ŚWIĘTEJ

HOMILIA
O. ARKADIUSZ SOSNA
UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

KS. PROF. UKSW JAN NIEWĘGŁOWSKI

ARTUR POZOREK, DYREKTOR MCPS
REFERATY

KS. DR MAREK DZIEWIECKI (1)

KS. DR MAREK DZIEWIECKI (2)

DR BOHDAN WORONOWICZ (1)

DR BOHDAN WORONOWICZ (2)

MGR MARIA CHMIELEWSKA (1)

MGR MARIA CHMIELEWSKA (2)

MGR TADEUSZ WIESZCZYK (1)

MGR TADEUSZ WIESZCZYK (2)

DR KRZYSZTOF LISZCZ (1)

DR KRZYSZTOF LISZCZ(2)


PROF. UKSW MARIA RYŚ

PROF. PEDAGOGIUM K. WOJCIESZEK (1)

PROF. PEDAGOGIUM K. WOJCIESZEK (2)
18 MARCA 2018 ROKU
MSZA ŚWIĘTA
NA ROZPOCZĘCIE OBRAD

ROZPOCZĘCIE
MSZY ŚWIĘTEJ

HOMILIA
KS. PROF. PIOTR MAZURKIEWCZ
JAK CHRONIĆ RODZINĘ
PRZED UZALEŻNIENIAMI I PRZEMOCĄ
PANEL

NADKOM. K. MICEK-CYBULSKA (1)

NADKOM. K. MICEK-CYBULSKA (2)

KOM. K. KORDALEWSKI (1)

KOM. K. KORDALEWSKI (2)

PODKOM. J. RADEK

M. JABŁOŃSKA

B. URBAN

T. WIESZCZYK
PREZENTACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ
NIEROZERWALNI

KAMPANIA
NIEROZERWALNI
GALERIA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA (1)

ZDJĘCIA (2)
SESJA POSTEROWA

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
SYMPOZJA
AKTUALNOŚCI
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ