UNIWERSYTET
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
19 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
SYMPOZJUM
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ RODZINY
O TRZEŹWOŚĆ NARODU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM
KOŚCIÓŁ UNIWERSYTECKI UKSW

ROZPOCZĘCIE MSZY ŚW.

HOMILIA: KS. RAFAŁ BURNICKI

DR KRZYSZTOF LISZCZ - CZŁOWIEK Z POWOŁANIA
AULA SCHUMANA UKSW

ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM

PROF. UKSW ANNA FIDELUS, PROREKTOR UKSW

PROF. UKSW ANNA FIDELUS, PROREKTOR UKSW

PROF. UKSW ANNA FIDELUS, PROREKTOR UKSW

DR LUBA SZAWDYN

DR LUBA SZAWDYN

DR LUBA SZAWDYN

DR LUBA SZAWDYN

DR LUBA SZAWDYN

PROF. UKSW MARIA RYŚ

EWA LISZCZ

KATARZYNA KAŁAMAJSKA-LISZCZ

KATARZYNA KAŁAMAJSKA-LISZCZ

KATARZYNA KAŁAMAJSKA-LISZCZ

KASIA LISZCZ
PLAKAT Z PROGRAMEM SYMPOZJUM

KS. DR ZENON HANAS
Promocja książki
Mariana Romaniuka
„CZCIGODNY SŁUGA BOŻY
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI.
W TROSCE O TRZEŹWOŚĆ NARODU”
Prasa zagraniczna
o uwięzieniu Prymasa Wyszyńskiego
Marian Romaniuk
CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
FILM ZAWÓD PRYMAS"
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO