SYMPOZJUM – on line
14-15 listopada 2020
WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE
NAJSILNIEJSZĄ OCHRONĄ PRZED ZAGROŻENIAMI
14 listopada 2020

Miłość jako fundamentalna zasada
budowania więzi we wspólnocie
dr Irena Grochowska

PREZENTACJA

Więź miłości jako najważniejsza podstawa
rozwoju człowieka
o. dr Marek Tomczyk

PREZENTACJA

Jak budować więzi w małżeństwie
mgr Małgorzata Walaszczyk

PREZENTACJA

Jak budować więzi z dzieckiem
w prenatalnym okresie jego rozwoju
dr Urszula Tataj-Puzyna

PREZENTACJA

Jak budować więzi z dziećmi
dr Maria Jankowska


Jak budować więzi z nastolatkami
dr Paweł Kwas


Jak budować więzi
z dorosłymi dziećmi i ich rodzinami
mgr Elżbieta Olczak

PREZENTACJA

Poczucie osamotnienia w małżeństwie i w rodzinie
prof. UKSW Maria Ryś


15 listopada 2020

Filozofia relacji
Ks. prof. UKSW Maciej Bała


Rola mediacji pojednawczych
w małżeństwie i w rodzinie
mgr Bożena Pustoła

PREZENTACJA

Sposób komunikowania się w rodzinie
Gdy w rodzinie zamieszka szakal
trzeba zaprosić żyrafę
mgr Anna Studniczek

PREZENTACJA

Znaczenie przebaczenia i pojednania
w budowaniu cywilizacji miłości
mgr Katarzyna Krawczyk


Rola mediów we wspieraniu rodzin
i przeciwdziałaniu dysfunkcjom rodziny
mgr Sylwia Sułkowska

DOTYCHCZASOWE SYMPOZJA
RELACJE INTERPERSONALNE
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO