23 MARCA 2024 ROKU
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

PLAKAT KONGRESU

TRANSMISJA Z SYMPOZJUM
WSPIERANIE RODZINY

Wspieranie rodziny w problemach prokreacyjnych
dr Ewa Ślizień-Kuczapska

Wspieranie rodziny z wadami letalnymi dziecka
prof. ucz. dr hab. Urszula Tataj-Puzyna

Wspieranie rodziny z dzieckiem
z niepełnosprawnością
prof. ucz. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

Wspieranie rodziny z dzieckiem z anoreksją
i bulimią
prof. ucz. dr hab. Małgorzata Starzomska-Romanowska

Wspieranie rodziny z dzieckiem z zachowaniami
autoagresywnymi
prof. dr hab. Katarzyna Kucharska

Wspieranie rodziny z dzieckiem z próbami
samobójczymi
prof. ucz. dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta

Transmisja z ciągu dalszego obrad
AKTUALNOŚCI
STRONA GŁÓWNA
TOWARZYSTWA UNIWERSYTECKIEGO
FIDES ET RATIO