SPOTKANIA U OJCA PROF. JACKA SALIJA
ROK AKADEMICKI 2021-2022
10 GRUDNIA 2021 ROKU
SZOPKI BOŻONARODZENIOWE
HISTORIA, TRADYCJA

EWA KORPYSZ, HISTORYK SZTUKI

CZ. 1

CZ. 2

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI
SZOPKI KRAKOWSKIE
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

CZ. 1

CZ. 2

STRONA GŁÓWNA